Sosiaalinen sirkus

Sirkus Magentan päätoimialue on sosiaalinen sirkus, jossa pyritään tukemaan taiteen avulla erilaisten erityisryhmien hyvinvointia. Painopisteenä toiminnassamme ovat erityistä tukea tarvitsevat, syrjäytymisuhan alla olevat sekä maahanmuuttajataustaiset lapset, nuoret ja perheet. Tavoitteenamme on auttaa osallistujia löytämään itsestään uusia lahjakkuuden muotoja, herätellä nukkuvaa luovuutta, tukea liikunnallisuutta sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja eri etnisten ryhmien välistä vuoropuhelua.

Sirkustellessa osallistujat saavat uusia positiivisia elämyksiä, vahvistavat itsetuntoaan ja oppivat toimimaan osana ryhmää. Viemme sirkusta sinne missä tukea tarvitsevat ovat, esimerkiksi lähiöiden kouluille, nuorisotaloille ja päiväkoteihin sekä perhetukikeskuksiin, nuorten toimintakeskuksiin ja lastenkoteihin.

Haviksen sirkusryhmä (kuva: Niklas Meltio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkejä

Sirkustyöpaja näkövammaisille

– 1,5h työpaja lapsille sekä erillinen työpaja lasten vanhemmille ja avustajille

Järjestimme sirkustyöpajan osana näkövammaisten keskuksen erilaista koulupäivää. Tavoitteena oli kehittää lasten keskinäisiä ryhmätyötaitoja sekä rohkaista heitä kokeilemaan uusia asioita ja kohtaamaan pelkojaan. Sen vuoksi lapset osallistuivat työpajaan ilman vanhempiaan ja/tai henkilökohtaisia avustajiaan. Myös vanhemmat ja lasten avustajat pääsivät sirkustelemaan erilliseen työpajaan. Työpajoissa leikittiin, temppuiltiin, tasapainoiltiin, jongleerattiin ja tehtiin pari- ja ryhmäakrobatiaa. Sirkustelusta pidettiin niin paljon, että aloimme saman tien suunnitella jatkoa yhteistyölle näkövammaisten keskuksen kanssa.

Perhesirkus

– 5 x 1,5 h opetusta sekä sirkusesitys

Kriisiin ajautuneet perheet saivat perhetukikeskuksessa oleskellessaan viiden viikon sirkusjakson. Tarkoituksena oli kehittää perheiden sisäistä vuorovaikutusta ja tuoda uusia positiivisia kokemuksia koko perheelle. Osallistujat kokeilivat eri sirkuslajeja keskittyen erityisesti harjoitteisiin, joissa perheenjäsenet työskentelivät yhdessä. Viimeisellä sirkuskerralla nähtiin perheiden sirkusesitykset. Projektin onnistumisesta kertoo paljon se, että sirkus äänestettiin joka viikko keskuksen pidetyimmäksi ohjelmaksi.