Rohkeutta, itsetuntoa, luottamusta ja iloa sirkuksesta!

Sosiaalinen sirkus

Sirkus Magenta on sosiaalisen sirkuksen yhdistys. Tavoitteenamme on tukea sirkuksen avulla tukea tarvitsevien henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Vuonna 2011 perustettu Sirkus Magenta on Suomen johtavia soveltavan sirkustaiteen toimijoita.

“Klovnihomma jotenkin kosketti mua ja herätti mussa hienoja tunteita, koska olen sellainen erilainen nuori. Se muistutti mua siitä, että pitää olla sellainen kuin olen.”

Sirkus Magenta tekee sosiaalista sirkusta tiiviissä yhteistyössä sosiaali-, nuoriso- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Kohderyhminä ovat kaikenikäiset erityisen tuen tarpeessa olevat ihmiset. Sosiaalinen sirkus on osallistujille maksutonta. 

”Luottamus omaan itseen ja muihin on ollut aina melko hankalaa, mutta sirkukseen osallistuminen on auttanut askeleen eteenpäin. Olen myös oppinut olemaan lempeämpi itseäni kohtaan, enkä enää menetä kiinnostustani jotain asiaa kohtaan, vaikken heti sitä osaisi.”

Mitä on sosiaalinen sirkus?

 • Matalan kynnyksen toimintaa, jossa yhdistyy sirkustaide ja luova liikunta
 • Kohderyhmänä kaikenikäiset erityistä tukea tarvitsevat ihmiset
 • Taloudellisesti, sosiaalisesti ja alueellisesti saavutettavaa  
 • Sirkus viedään ihmisten luo lähiöihin, lastenkoteihin, nuorisotaloille, palvelutaloihin ja oppilaitoksiin

“Sirkustyöpajojen myötä olen alkanut luottaa itseeni. Työpajoissa uskallan puhua, kun aikaisemmin en saanut sanaakaan ulos. Nyt olen oppinut, ettei kukaan naura minulle, joten uskallan tehdä mitä vain ja sanoa, mitä ajattelen.”

Sirkustunneilla opetamme eri sirkuslajeja, kuten jongleerausta, akrobatiaa, tasapainoilua, klovneriaa ja vannetanssia. Lisäksi leikimme yhdessä, teemme ryhmäyttäviä harjoituksia ja harjoittelemme itseilmaisua sekä esilläoloa.

Sosiaalinen sirkus vahvistaa arjen taitoja

 • Vuorovaikutus ja ryhmässä toimiminen
 • Itsetuntemus, rohkeus ja luottamus
 • Epäonnistumisen sietäminen
 • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset
 • Ilo ja myönteiset elämykset
 • Vahvuuksien löytäminen itsestä ja muista
 • Oman kehon hyväksyntä
 • Liikunnallisen elämäntavan tukeminen         

“Sirkuksen myötä ryhmän ohjaajien ja nuorten välinen luottamussuhde on tiivistynyt, sillä sirkushetkissä on oltu tasavertaisessa asemassa uuden äärellä, iloittu onnistumisista ja naurettu paljon yhdessä.”

Rahoittajat ja kumppanit

                                   

 

Tue meitä!

Sirkus Magenta ehkäisee syrjäytymistä sekä tukee hyvinvointia sirkuksen keinoin. Annamme hankalissa elämäntilanteissa oleville ihmisille iloa ja voimavaroja arkeen. Liittymällä jäseneksi tuet työtämme hyvinvoivan ja yhdenvertaisen maailman puolesta.