Sosiaalinen sirkus

Kansainvälinen toiminta

Tällä hetkellä olemme mukana seuraavissa kansainvälisissä koulutus- ja tutkimushankkeissa:

Juggle – Creative ways to develop key competences of lifelong learning 2020–2023

Koulutushanke jossa tuotetaan ja levitetään luovia menetelmiä pedagogiseen käyttöön. Menetelmiä hyödynnetään erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuuden ja elinikäisen oppimisen kehittymiseksi. Sirkus Magentan ja Ammattiopisto Liven vastuualueena on sosiaalinen sirkus ja sen hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa. Liven koordinoiman hankkeen kumppaniorganisaatiot: Sirkus Magenta (Suomi), Friesland College (Alankomaat), Munster Technological University, UNESCO Chair (Irlanti), Haapsalu Vocational Education and Training Center (Viro) sekä MODE Foundation (Puola). Rahoitus: Erasmus+.

Circus as an Intercultural Encounter 2020–2022

Hankkeessa tutkitaan monimuotoisuutta, kulttuurien välistä dialogia ja kohtaamisia sirkusopetuksessa. Sirkus Magentan kenttätutkimus keskittyy lähiöiden sirkuskerhoihin. Hanketta koordinoi kansainvälinen sosiaalisen sirkuksen verkosto Caravan, ja mukana on Sirkus Magentan lisäksi seuraavat sirkuskoulut: Zaltimbanq a.s.b.l (Luxemburg), Associazione Giocolieri e Dintorni (Italia), Palestinian Circus School (Palestiina), Zavod Salesianum OE Skala (Slovenia), Circusplaneet vzw (Belgia) sekä University College Dublin -yliopisto Irlannista. Rahoitus: Erasmus+. 

Circus Overseas 2021-2022

Koulutushankkeessa kehitettiin nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen opetusmenetelmiä ja hallintoa. Hanketta koordinoi kansainvälinen sosiaalisen sirkuksen verkosto Caravan, ja mukana olivat Sirkus Magentan lisäksi seuraavat sirkuskoulut: Altro Circo (Italia), Friends of the Palestinian Circus School (FPCS), Phare Ponleu Selpak (Kamputsea), Le Plus Petit Cirque Du Monde (Ranska), Zip Zap Circus (Etelä-Afrikka). Rahoitus: Erasmus+.

Hankkeen lopputuotokset, neljä materiaalipakettia sirkuskoulujen toiminnan kehittämiseen löytyvät täältä.

Caravan Circus Network

Sirkus Magenta kuuluu kansainväliseen sirkuskoulujen ja sosiaalisten sirkusten Caravan-verkostoon. Verkoston yhteisenä tavoitteena on tutkia ja kehittää sosiaalista sirkusta erityisryhmien kanssa työskentelyn ja koulutuksen välineenä.

Tue meitä!

Sirkus Magenta ehkäisee syrjäytymistä sekä tukee hyvinvointia sirkuksen keinoin. Annamme hankalissa elämäntilanteissa oleville ihmisille iloa ja voimavaroja arkeen. Liittymällä jäseneksi tuet työtämme hyvinvoivan ja yhdenvertaisen maailman puolesta.