Tilaa sirkuselämys

Tilaustyöpajat ja koulutukset

Tutustu sirkukseen työpajassa tai tilaa luova toiminnallinen koulutus!

Sirkustyöpajat

Tarjoamme yksittäisiä sirkustyöpajoja tai työpajasarjoja moniin eri tarpeisiin. Voimme esimerkiksi vahvistaa yhteishenkeä leikkien ja ryhmäharjoitusten avulla, harjoitella esiintymistä tai opetella eri sirkuslajien tekniikoita. Sirkustyöpajat sopivat hyvin päiväkoteihin, kouluihin, työpaikoille ja tapahtumiin.

“Sirkus teki ryhmästä yhtenäisemmän ja paransi oppilaiden suhteita. Oppilaiden itsearvostus parani, kun he huomasivat uskaltavansa, oppivansa ja onnistuvansa. Joillakin ei ollut vahvaa liikunnallista itsetuntoa. Uskon, että heidän oli helpompi osallistua liikuntatunneille sirkuksen jälkeen.”

Järjestämme myös sosiaalisen sirkuksen työpajoja erityisen tuen tarpeessa oleville ryhmille. Tuemme sirkuksen avulla esimerkiksi suomen kielen oppimista, arjen vuorovaikutusta ja fyysistä toimintakykyä. Magenta on pitänyt sirkustyöpajoja esimerkiksi valmistaville luokille, kehitysvammaisille, etsivälle nuorisotyölle ja näkövammaisille lapsille.  

Koulutukset

Soveltavan sirkuksen menetelmiä hyödyntävissä koulutuksissa opitaan uutta, saadaan oivalluksia ja tuoreita näkökulmia sekä vahvistetaan ammattitaitoa. Räätälöimme sisällön aina tilaajan toiveiden mukaisesti.

”Sirkusohjaajat aivan HUIPPUJA tyyppejä! Voimauttaa kesken työpäivän pelkästään tyypit. Kiitos paljon. Olette ammattimaisia ammattilaisia.”

Sirkus Magentalla on pitkä kokemus eri alojen ammattilaisten kouluttamisesta. Olemme järjestäneet koulutuksia muun muassa nuorisotyöntekijöille, erityisopettajille, sosiaalityöntekijöille, urheiluvalmentajille ja varhaiskasvattajille. Sosiaalisen sirkuksen ohjaajat hyödyntävät koulutuksissa tietotaitoaan erityistä tukea tarvitsevien kohderyhmien kanssa työskentelystä.

Koulutuksissa yhdistyvät osallistava sirkustoiminta, ryhmätyöskentely ja keskustelut. Aihealueita voivat olla esimerkiksi:

  • sosiaalisen sirkuksen menetelmiin perehtyminen
  • erityistä tukea tarvitsevien ihmisten tukeminen sirkuksen avulla
  • erilaisten oppijoiden kohtaaminen
  • eri kulttuureista tulevien oppilaiden ohjaaminen
  • sanaton tai kehollinen kommunikointi
  • ryhmätyötaitojen vahvistaminen
  • monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

Koulutukset voivat olla lyhyitä muutaman tunnin virkistäviä työpajoja tai pitkäkestoisia kokonaisuuksia, joissa pureudutaan syvemmälle eri aihealueisiin. Koulutuksiin voi lisätä myös esimerkiksi sirkusesityksiä tai työhyvinvointipäivän ohjelmaa.

”Nää menetelmät jää osaksi omaa arkea ja työtä.”

 

Pyydä tarjous

Sirkus Magenta järjestää työpajoja ja koulutuksia joustavasti ympäri pääkaupunkiseutua. Tilaa meiltä juuri teille sopiva sirkuselämys!

Pyydä tarjous

Sirkus Magenta on voittoa tavoittelematon yhdistys. Ydintoimintaamme on sosiaalinen sirkus, jolla tuetaan erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Toimintaamme osallistumalla tuet työtämme hyvinvoivan ja yhdenvertaisen maailman puolesta.