Harrastajille

Tietosuoja

Tietosi ovat turvassa!

Mihin tietoja käytetään?

 • Laskutukseen
 • Asiakkaan tavoittamiseen kiirellisissä ilmoitusasioissa, esimerkiksi opetuskerran peruuntuminen tai muu vastaava syy
 • Sirkus Magentan kurssien markkinointiin, tapahtumista tiedottamiseen ja jäsenkutsuihin, silloin kun siihen on asiakkaan suostumus
 • Sirkus Magenta ry:n jäsenten tiedottamiseen yhdistyksen asioista, esimerkiksi kokouskutsut

Mitä tietoja kerätään?

 • Asiakkaalta ilmoittautumisen yhteydessä kysyttävät tiedot
 • Palautekyselyvastaukset
 • Jäsenhakemuksien tiedot

Missä tietoja säilytetään ja kuka niitä käsittelee?

Tietoihin pääsevät käsiksi vain Sirkus Magentan hallinnon työntekijät. Tietojen käsittely vaati salasanatunnistautumisen ja tietojen katselusta sekä käsittelystä jää lokimerkintä. Tietoja säilytetään Googlen pilvipalvelussa.

Asiakkaan oikeudet?

 • Voit pyytää meiltä yhteenvedon kaikista sinua koskevista tiedoista
 • Voit pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevia tietoja
 • Tietyin edellytyksin voit pyytää tietojesi käsittelyyn rajoituksia
 • Tietyin rajoituksin voit pyytää tietojesi poistamista/anonymisointia

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä selosteessa mainitut käyttötarkoitukset. Joitain tietoja saatetaan säilyttää kauemmin, mikäli laki meitä siihen velvoittaa.

Lainsäädäntö tai maksamattomat velat saattavat joissain tapauksissa velvoittaa Sirkus Magentaa säilyttämään osan asiakastiedoista anonymisointitoiveesta huolimatta.

Rekisterinpitäjä

Sirkus Magenta ry
Kaasutehtaankatu 1
00540 Helsinki
Y-tunnus: 2425295-8
Lisätietoja: