Arvot

Sirkus Magenta ry on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

YHDENVERTAISUUS
Mahdollistamme luovan ja innostavan sirkustoiminnan kaikille fyysiseen ja henkiseen kuntoon, ikään, sukupuoleen, taustaan tai varallisuuteen katsomatta. Toimimme aktiivisesti syrjintää, rasismia ja seksismiä vastaan.

ILO
Viemme sirkuksen iloa sinne, missä sitä tarvitaan. Sosiaalisessa sirkuksessa lähestymme vaikeitakin asioita leikin, huumorin ja myönteisten elämysten kautta.

HYVINVOINTI
Tuotamme hyvinvointia edistävää sirkustoimintaa kaiken ikäisille ihmisille. Päätoimialueemme on sosiaalinen sirkus, jossa edistetään taiteen avulla erityisryhmien henkisiä ja fyysisiä voimavaroja. Tuemme liikunnallisuutta ja terveellisiä elämäntapoja.

YHTEISÖLLISYYS
Tavoitteenamme on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sirkuksen avulla.  Toiminnassamme  korostuu toisen auttaminen ja tukeminen. Työyhteisössämme panostetaan avoimeen ja luottamukselliseen ilmapiiriin.