Taustaa

Äitienpäivätyöpaja (kuva: Teemu Kyytinen)

Magenta sai alkunsa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamasta Sosiaalinen sirkus -hankkeesta , jossa ohjaajiamme työskenteli Cirkolle (Uuden sirkuksen keskus). Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa sosiaalinen sirkus pysyväksi osaksi suomalaista sirkusalaa ja kuntien ostamia hyvinvointipalveluja. Cirkon kautta järjestimme hankkeen aikana sirkusopetusta Helsingissä ja Vantaalla mm. näkövammaisille, liikuntarajoitteisille, kriisiin ajautuneille perheille, sijaishuollon lapsille, syrjäytymisvaarassa oleville nuorille aikuisille sekä lähiöiden lapsille ja nuorille.

Sirkusyhdistys Magenta perustettiin syksyllä 2011 jatkamaan hankkeen aikana kehitettyä sirkustoimintaa. Magenta on myös yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa Vaikuttava sirkus -jatkohankkeessa. Lisäksi Magentassa suunnitellaan uusia sosiaalisen sirkuksen toimintamuotoja, järjestetään säännöllistä harrastustoimintaa, sekä tehdään tilauksesta sirkustyöpajoja, yritysten tyhy-päivien ohjelmaa ja sirkusesityksiä.