Oppimisen taika

Oppimisen taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Oppimisen taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena (2019–2020) on Invalidisäätiön, Sirkus Magentan ja Haaga-Helian yhteistyöhanke.

Sosiaalisen sirkuksen koulutus työryhmälle. Oppimisen taika -hanke.

Sosiaalisen sirkuksen koulutus työryhmälle. Oppimisen taika -hanke.

Kohderyhmänä on henkilökunta, joka ohjaa ja opettaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Opetushenkilökuntaa perehdytetään sosiaalisen sirkuksen sekä työhönvalmennuksellisen ohjauksen menetelmiin. He voivat hyödyntää menetelmiä opetustilanteissa ja tukea näin opiskelijoiden työelämätaitoja.

Hankkeen toiminnot ja tavoitteet:

1. Kehitämme opetushenkilökunnan ohjaustaitoja monipuolisemmaksi. Teemoja ovat mm. vaativaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohtaaminen soveltavan taiteen keinoin ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ohjauksellisesti.
2. Tuemme opiskelijoiden osaamisidentiteetin rakentumista ja näkyväksi tekemistä sekä työllistymismahdollisuuksien parantamista.
3. Valmennamme työelämän toimijoita siitä, miten työpaikoilla voidaan vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan oppijan osaamista. Etsimme yhdessä opiskelijan osaamiselle sopivia työtehtäviä.
4. Laadimme työkirjan opetus- ja ohjaustilanteisiin. Teemana on osaamisidentiteetin ja -vahvuuksien näkyväksi tekeminen (työllistymisen avaimet).
5. Arvioimme soveltavan taiteen menetelmien hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta pedagogisena menetelmänä.

Sirkus Magenta vastaa sosiaalisen sirkuksen ja soveltavan taiteen opetuksesta. Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu kouluttaa henkilökuntaa ja työpaikkaohjaajia työvalmennuksellisten ohjausmenetelmien käytössä yhteistyössä Invalidisäätiön asiantuntijoiden kanssa. Invalidisäätiön Ammattiopisto Live ja Live Palvelut tarjoavat laaja-alaisia koulutus-, työkunto-, ura- ja työllisyyspalveluja. Ammattiopisto Live kouluttaa erityistä tukea tarvitsevia nuoria ja aikuisia sekä toimii erityisopetuksen osaamiskeskittymänä.

Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020.

 

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgbEU_ESR_FI_vertical_20mm_rgbELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB