Nuoret aikuiset

Sirkuksesta siivet elämään

Kuva: Fanny Haga

Kuva: Fanny Haga

Sirkuksesta siivet elämään -toiminnassa nuoret löytävät sosiaalisen sirkuksen avulla omia vahvuuksiaan ja vahvistavat elämäntaitojaan kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Sirkustaitojen myötä maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat suomea ja tutustuvat kantasuomalaisiin nuoriin.

Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret saavat työkaluja, joiden avulla jatkopoluille, kuten harrastuksiin ja vapaaehtoistoimintaan, siirtyminen helpottuu.

Sirkuksesta siivet elämään toteutetaan neljän esittävän taiteen organisaation, Suomen Nuorisosirkusliiton sekä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Kulttuurikeskus PiiPoo, Sirkus Magenta, Sorin Sirkus ja Taidekoulu Estradi tekevät yhteistyötä Helsingin, Lappeenrannan, Tampereen ja Vantaan kuntatoimijoiden kanssa.

Kaksivuotisen Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä osallistuvat kunnat. Suomessa hallinnoiva viranomainen on ELY-keskus.

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB nuorifi_logo

Taidot elämään

Taidot elämään -ohjelma vahvistaa nuorten elämäntaitoja ja työelämävalmiuksia taidetyöpajojen, coachauksen ja yritysyhteistyön keinoin. Oman polun löytyminen ei ole helppoa. Joka vuosi monet nuoret eivät löydä peruskoulun päätyttyä itselleen sopivaa ammattikoulu- tai lukiopaikkaa. Myös monet keskeyttävät toisen asteen opinnot, sillä valittu suunta ei tunnu omalta tai esimerkiksi suomen kieli ei ole vielä riittävällä tasolla.

Näitä nuoria varten ovat VALMA-luokat. Noin lukuvuoden kestävän koulutuksen aikana nuoret saavat lähiopetusta, tukea oman polkunsa löytämiseen sekä itsetunnon, sosiaalisten taitojen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Taidot elämään -toimintaan kuuluu kussakin VALMA-luokassa kaksi kertaa vuodessa järjestettävät taidetyöpajat. Näissä nuoret työskentelevät mm. yhdessä Sirkus Magentan taiteilijaohjaajien kanssa ja tuottavat esimerkiksi sirkusesityksen. Työpajojen tehtävänä on vahvistaa nuorten sosiaalisia taitoja, itsetuntemusta sekä auttaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee ohjelmaa Veikkauksen tuotoilla.

Mielenterveyskuntoutujat

Järjestämme sirkusopetusta Leikkiväessä, joka tarjoaa luovaa työpajatoimintaa nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Koulutamme myös Leikkiväen ohjaajia sosiaalisen sirkuksen käytäntöihin. Toimintaa ovat mahdollistaneet Kunnossa kaiken ikää -hanketuki, Tukilinja ja Oskar Öflunds Stiftelse.

Päättyneet toiminnot:

Tenho – elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin

Kolmivuotisen Lasten ja nuorten säätiön hallinnoiman hankkeen kohderyhmänä olivat vailla koulutus- tai työpaikkaa olevat 16–28-vuotiaat nuoret. Helsingissä Magenta ohjasi viikoittaista sirkustoimintaa Vamoksen ja Ohjaamon nuorille. Vantaalla toimintaa oli etsivän nuorisotyön Kipinän asiakkaille sekä Keittiö- sekä  Metalli- ja autopajan työkokeilussa oleville sekä peruskoulun päättötodistusta suorittaville Menolippu-pajan nuorille.

Sirkus Magenta pyöritti viikoittaista sirkusryhmää Helsingin Diakonissalaitoksen nuorten toimintakeskus Vamoksessa vuodesta 2012 alkaen Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky-rahoituksella. 2015 toiminnasta tuli osa SLNS:n hallinnoimaa Tenho-hanketta, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Tenho-hankkeen tavoitteina olivat hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen ja uudenlaisten taidelähtöisten sosiaalisen kuntoutuksen menetelmien kehittäminen.

SVEPS

Teimme ynteistyötä ruotsinkielisille 16–28-vuotiaille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille suunnatun SVEPS-työpajan kanssa vuosina 2013-2018. SVEPS-toimintaa rahoittivat Myrsky ja Pluralismisäätiö. 2017 toiminnasta tuli osa Tenho-hanketta.