Koulutukset

Sirkus Magentan toiminnallisissa koulutuksissa yhdistyvät osallistava sirkustoiminta, puhe ja keskustelut. Koulutusten kesto ja sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan. Painotus voi olla erilaisissa sosiaalisen sirkuksen menetelmien esittelyssä, kuten ryhmäyttävissä sirkustempuissa ja leikeissä, tai eritaustaisten ihmisten kohtaamisessa.  Koulutustilaisuuksiin voi lisätä myös esim. sirkusesityksiä tai virkistyspäivän ohjelmaa.

Esimerkki koulutuksesta:

Erilaisten ja eri kulttuureista tulevien oppilaiden ohjaaminen

Kuinka kohdata erilaisista taustoista tulevia lapsia ja nuoria, kun yhteistä kieltä ei ole? Koulutus sopii esimerkiksi maahanmuuttajien kanssa työskenteleville opettajille tai järjestötyöntekijöille.

Annantalon taideohjaajien koulutus 2016. (kuva: Soile M. Kinnunen)

Annantalon taideohjaajien koulutus 2016. (kuva: Soile M. Kinnunen)

Työpajassa käytämme hyödyksi kokemuksiamme Zaatarin pakolaisleirin sirkuskoulusta Jordaniasta. Sirkus Magenta perusti sirkuskoulun pakolaisleirille 2013. Sirkusohjaajiamme asui Jordaniassa 9 kuukauden ajan ja tuemme yhä sirkuskoulun nuoria syyrialaisohjaajia säännöllisillä tukivisiiteillä.

Ohjauksessa hyödynnämme kehonkieltä, ilmeitä, eleitä ja fyysistä komiikkaa. Käytämme ohjauksessa mm. arabiaa ja siansaksaa antaaksemme autenttisen kokemuksen siitä miltä, tuntuu, kun ei ymmärrä ohjaajan käyttämää kieltä. Lopuksi keskustelemme yhdessä ryhmän kanssa työpajan aikana nousseista asioista, haasteista ja mahdollisuuksista kyseisten ryhmien ohjaamisessa. Kerromme myös kokemuksiamme pakolaisleiriltä muslimityttöjen ja -poikien opetuksesta.

Tuntemattomalla kielellä ohjaaminen soveltuu hyvin myös joidenkin erityislasten oppimisvaikeuksien ymmärtämiseen: joskus erityislapsen oppimishaasteita verrataan siihen, että häntä opetetaan tuntemattomalla kielellä. Hän ei kenties pysty oppimaan kielellisesti/sanallisesti vaan kehollisesti tai visuaalisesti.

Palautetta koulutuksista:

“Hyvät, lämpimät vetäjät, jotka saivat hetkessä luottamuksen ilmapiirin luotua toisilleen vieraiden kurssilaisten kesken.” “Suoraan omaan työhön hyödynnettävää tietotaitoa.” “Ei liian kevyttä vaan joutui vähän haastamaan itseään, luottamaan ja heittäytymään.”

Ota yhteyttä: silja.kyytinen(a)sirkusmagenta.fi