Sosiaalinen sirkus

Ajankohtainen toiminta

Sosiaalinen sirkus 2021

Sirkus Magenta tekee sosiaalista sirkusta tiiviissä yhteistyössä sosiaali-, nuoriso- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Kohderyhminä ovat kaikenikäiset erityisen tuen tarpeessa olevat ihmiset. Sosiaalinen sirkus on osallistujille maksutonta. 

”Luottamus omaan itseen ja muihin on ollut aina melko hankalaa, mutta sirkukseen osallistuminen on auttanut askeleen eteenpäin. Olen myös oppinut olemaan lempeämpi itseäni kohtaan, enkä enää menetä kiinnostustani jotain asiaa kohtaan, vaikken heti sitä osaisi.”

Kotisirkus 2021–2022

Iäkkäiden ihmisten liikkumista ja kulttuuritoimintaa edistävä Kotisirkus -hanke. Järjestämme ikääntyneille sosiaalisen sirkuksen toimintaa yhteistyössä maailman ensimmäisen geriatrisen televisiokanavan, KotiTV:n, ja Laajasalon ja Roihuvuoren palvelukeskusten kanssa. Hanke sisältää etäopetusta KotiTV:n kautta sekä työpajoja, asukastapahtumia ja esityksiä pihoilla ja puistoissa. Ensimmäinen ikäihmisten oma sirkusryhmä toteutetaan loka-marraskuussa Laajasalon kirkolla. Rahoitus: Helsingin kaupunki.

Lasten ja nuorten lähiösirkus Helsingissä ja Vantaalla 2011–

Lasten ja nuorten avoimet viikottaiset sirkuskerhot 717-vuotiaille lapsille ja nuorille Helsingin Vuosaaressa ja Vantaan Havukoskella. Vuosaaressa järjestämme myös volttikursseja, nutasirkusta ja muuta avointa sirkustoimintaa. Yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisopalvelut. Rahoitus: Urlus-säätiö, Taike, AVI, Stiftelsen 7:nde Mars Fonden, Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkaus-varoin. 

Taidot elämään 2015–

VALMA-luokilla opiskelevien nuorten elämäntaitojen ja työelämävalmiuksien tukeminen taiteen keinoin. Yhteistyössä Lasten ja nuorten säätiö. Rahoitus: STEA, Starckjohann-säätiö.

Lastenkulttuurikeskus Pessin Pikkuklovnit 2015–

7–12-vuotiaiden erityislasten maksuton iltapäiväkerho Pikkuklovnit. Rahoitus: Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut.

Kehitysvammaisten sirkus- ja teatteriryhmä 2018–

Kehitysvammaisten ja autismikirjolla olevien nuorten aikuisten esiintyvä sirkus- ja teatteriryhmä. Yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisopalvelut, Kehitysvammatuki 57 ry ja muita vaihtuvia kumppaneita. Rahoitus: Taike.

Sosiaalinen sirkus lastensuojelutyön tukena 2018–2021

Hyvinvointia ja vuorovaikutusta tukevaa sirkusta lastensuojelun asiakkaille ja työntekijöille. Yhteistyössä Helsingin kaupungin lastensuojelun toiminnallinen työ. Hanke on osa Arvokas-avustusohjelmaa. Rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkaus-varoin.

Sateenkaarisirkus 2019–

Sirkusta sateenkaarinuorille ja koulutuksia nuoriso-ohjaajille. Yhteistyössä Helsingin kaupungin sateenkaareva nuorisotyö. Rahoitus: Taike.

Juggle – Creative ways to develop key competences of lifelong learning 2020–2023

Koulutushanke jossa tuotetaan ja levitetään luovia menetelmiä pedagogiseen käyttöön. Menetelmiä hyödynnetään erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuuden ja elinikäisen oppimisen kehittymiseksi. Sirkus Magentan ja Ammattiopisto Liven vastuualueena on sosiaalinen sirkus ja sen hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa. Liven koordinoiman hankkeen kumppaniorganisaatiot: Sirkus Magenta (Suomi), Friesland College (Alankomaat), Munster Technological University, UNESCO Chair (Irlanti), Haapsalu Vocational Education and Training Center (Viro) sekä MODE Foundation (Puola). Rahoitus: Erasmus+.

Circus as an Intercultural Encounter 2020–2022

Hankkeessa tutkitaan monimuotoisuutta, kulttuurien välistä dialogia ja kohtaamisia sirkusopetuksessa. Sirkus Magentan kenttätutkimus keskittyy lähiöiden sirkuskerhoihin. Hanketta koordinoi kansainvälinen sosiaalisen sirkuksen verkosto Caravan, ja mukana on Sirkus Magentan lisäksi viisi sirkuskoulua eri puolelta maailmaa sekä University College Dublin -yliopisto Irlannista. Rahoitus: Erasmus+. 

Oppimisen taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena 2019–2021

Koulutushanke jossa perehdytetään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen sirkuksen sekä työhönvalmennuksellisten menetelmien hyödyntämiseen.

Hankkeessa kehitettyä: 

  • Sosiaalisen sirkuksen korttipakka – oppimisen taikaa ja työelämätaitoja. Korttipakka esittelee kattavasti erilaisia sosiaalisen sirkuksen harjoituksia kuvien, videoiden sekä kirjallisten ohjeiden avulla. Harjoitukset toimivat muun muassa ryhmäytymisen tukena, välipaloina opetuksen lomassa, opiskelijan vahvuuksien löytämisen välineenä tai liikuntatuokioissa. Osassa korteista ohje löytyy kuvan ja tekstin lisäksi videomuodossa. Korteissa on lyhytlinkki sekä QR-koodi, jotka ohjaavat kyseisen kortin harjoituksen videoon. Koko soittolistan löydät YouTubesta. Lataa materiaali maksutta: ohjeet ja sirkuskortit
  • Sirkusaiheinen oppimispeli Seppo-alustaan. Tavoitteena on kehittää työelämässä tarvittavia taitoja sosiaalisen sirkuksen keinoin. Katso ohjeet ja nappaa pelikoodi blogista.
  • Oppimisen taikaa ja menestystarinoita. Sosiaalisen sirkuksen ja valokuvan voimauttavan käytön vaikuttavuuden arviointi (Haaga-Helia AOKK). Arviointi toteutettiin TELMA- ja VALMA-koulutusten opettajien ja ohjaajien kanssa. Tutustu julkaisuun täällä.
  • Hankkeen visuaalinen loppuraportti

Yhteistyössä Invalidisäätiö / Ammattiopisto Live ja Live Palvelut ja Haaga-Helia AOKK. Rahoitus: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020.

Rahoittajat ja kumppanit

 

                                   

 

 

 

Tue meitä!

Sirkus Magenta ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tuo vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille iloa ja voimavaroja arkeen. Liittymällä jäseneksi tuet työtämme hyvinvoivan ja yhdenvertaisen maailman puolesta.