Nuoret aikuiset

Sirkuksesta siivet elämään

Sirkuksesta siivet elämään -toiminnassa nuoret löytävät sosiaalisen sirkuksen avulla omia vahvuuksiaan ja vahvistavat elämäntaitojaan kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Sirkustaitojen myötä maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat suomea ja tutustuvat kantasuomalaisiin nuoriin.

Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret saavat työkaluja, joiden avulla jatkopoluille, kuten harrastuksiin ja vapaaehtoistoimintaan, siirtyminen helpottuu.

Sirkuksesta siivet elämään toteutetaan neljän esittävän taiteen organisaation, Suomen Nuorisosirkusliiton sekä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Kulttuurikeskus PiiPoo, Sirkus Magenta, Sorin Sirkus ja Taidekoulu Estradi tekevät yhteistyötä Helsingin, Lappeenrannan, Tampereen ja Vantaan kuntatoimijoiden kanssa.

Kaksivuotisen Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä osallistuvat kunnat. Suomessa hallinnoiva viranomainen on ELY-keskus.

Taidot elämään

Lasten ja nuorten säätiön hallinnoima Myrsky-rahoitettu monivuotinen hanke. Sirkustyöpajoja ilman peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa jääneille tai toisen asteen opinnot keskeyttäneille VALMA-luokkien nuorille eri puolilla Suomea.

Päättyneet toiminnot:

Tenho – elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin

Kolmivuotisen Lasten ja nuorten säätiön hallinnoiman hankkeen kohderyhmänä olivat vailla koulutus- tai työpaikkaa olevat 16–28-vuotiaat nuoret. Helsingissä Magenta ohjasi viikoittaista sirkustoimintaa Vamoksen ja Ohjaamon nuorille. Vantaalla toimintaa oli etsivän nuorisotyön Kipinän asiakkaille sekä Keittiö- sekä  Metalli- ja autopajan työkokeilussa oleville sekä peruskoulun päättötodistusta suorittaville Menolippu-pajan nuorille.

Sirkus Magenta pyöritti viikoittaista sirkusryhmää Helsingin Diakonissalaitoksen nuorten toimintakeskus Vamoksessa vuodesta 2012 alkaen Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky-rahoituksella. 2015 toiminnasta tuli osa SLNS:n hallinnoimaa Tenho-hanketta, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Tenho-hankkeen tavoitteina olivat hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen ja uudenlaisten taidelähtöisten sosiaalisen kuntoutuksen menetelmien kehittäminen.

SVEPS

Teimme ynteistyötä ruotsinkielisille 16–28-vuotiaille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille suunnatun SVEPS-työpajan kanssa vuosina 2013-2018. SVEPS-toimintaa rahoittivat Myrsky ja Pluralismisäätiö. 2017 toiminnasta tuli osa Tenho-hanketta.

Nuoret mielenterveyskuntoutujat

Leikkiväki jonkkapallot 2017

Leikkiväessä itse tehtyjä jongleerauspalloja. (Kuva: Kati Köykkä)

Sirkus oli osa luovaa työpajatoimintaa tarjoavan Leikkiväen Kesäklubia 2017. Järjestimme Leikkiväki ry:n nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille suunnattua sirkustoimintaa. Koulutimme myös Leikkiväen ohjaajia sosiaalisen sirkuksen käytäntöihin. Toiminnan mahdollistivat Kunnossa kaiken ikää -hanketuki ja Tukilinja.